+45 4025 2330
Duelighedsbevis for fritidssejlere

Enhver der har lyst og interesse for at sejle, bør sætte sig grundigt ind i de regler der gælder på havet, både de skrevne, altså lovgivningen, men også de uskrevne som takt og tone på havet og i havnen. Livet er dejligt og frit derude, når blot man ved hvad man har med at gøre.

På duelighedskursus lærer man alt det grundlæggende om navigation, søvejsregler, søafmærkning (bøjer), vind, strøm, misvisning og deviation, foruden sikkerhed til søs, brandslukning samt at undgå at forurene havet. Det hele gennemgåes både i teori og praksis. Man kan slutte af med at aflægge prøve for søfartsstyrelsen, hvorefter udstedelse af bevis evt. kan foretages. Vi har det hyggeligt sammen imens indlæring sker, vi har jo alle samme interesse.

Salg af  sikkerhedsudstyr, redningsveste og andet sikkerhedsudstyr, søkort, sejladshåndbøger, maritime indlæringsspil m.m. Der udbydes desuden ugekurser i sejlbåd.

For tilmelding og info ring 4025 2330

I vinterhalvåret, eller efter aftale, arrangeres weekendkursus, teoretisk del, over 3 weekender eller over et tilsvarende antal hverdage i vinterhalvåret.

Kursur startes i øvrigt på forespørgsel og efter aftale.

Nu også firmaarrangementer efter aftale, dag, aften eller weekend.

 

Duelighedskursus teori  i Nykøbing F. i 2016 over følgende datoer:

Lørdag og søndag den 22. og 23. oktober. lørdag og søndag den 5. og 6. november samt lørdag og søndag den 19. og 20. november

Næstved

Lørdag og søndag den 7. og 8. januar -   lørdag og søndag den 14. og 15. januar, samt lørdag og søndag den 4. og 5. februar.

Alle dage 09.00 til ca. 17.00

Weekendkursus 2016 og 2017: efter ønske

Priser for teoretisk del, duelighed – weekend og daghold:
Kursusafgift, kr. 2995,00
Bøger og materialer  ca., kr. 850,00
Prøveafgift til censor, kr. 250,00
Ialt teori, kr. 3870,00

Praktisk sejlads se speedbådskursus

For information og tilmelding tlf. 4025 2330 og mail marineskolen@marineskolen.dk